Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Γ.Ο.Χ. ΤΟΥ κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Αρχείο