Όνομα Αρχείου Ἐβάπτισαν ὀρθοδοξίαν τὴν κακοδοξίαν καὶ ἐκρήμνισαν Ἄρθρον τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως

3.0/5 κατάταξη (6 ψήφοι)

vivlio1