Πῶς ὁρᾶται ὁ ἀόρατος Θεός Πατήρ, ὑπό τῶν λογικῶν κτισμάτων;

on Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015. Posted in Θεολογικά

Βλέπε τήν συνέχεια εἰς τάς Ἐκδόσεις, Ἀποστολική καί Πατερική Φωνή 2014-15